ouelfi hachouma

 

القسم الأول

اَمَحْلاَ لَرْيَـــــامْ لِيلْتْ يْكُونُ فِي حَضْرَا اِيكًَبّْحُ عَلْ لِيمَنْ وَشْمَـــــــالْ

تَتْبَهَا وَتْزِيدْ فَاَلنّْضَرْ وَتْجَدَّدْ لِيعْتْ اَلْقْلُوبْ اَلْمَكْلُومَا

دِي تَفْخَرْ عَنْ دِيكْ بَارْزَاتْ اَفْحُلاَّتْ اَدْبَاجْ رَيْقَــــــا تَشْجَارْ وُتَكْلاَلْ

بَلْهِيبَا وَهْيَاجْتْ اَلصّْغُرْ وَاَلنَّغْمْ اَلدَّاوْدِي سْرِيعَا مَنغُومَا

مَنْ لاَلُ كَبْدَا قَاسْحَا مَا شَـــــــاهَدْهُمْ مَا دَا لهم اِيمَــــــارَا مُحَــــــالْ

اَشْ يْعِيدْ قْلِيلْ اَلصّْبَرْ قَلْبُ هَنَّاهْ مَانْلُومُوهْ اَبْلُومَــــــا

مَعْظَمْهَا فَرْجَا اَغْنَمْتْهَا تَدَّاوَلْ بِهَا اَلْسُونْ لَهْوَ مَا طَالْ اَلْحَـــــــــــالْ

شَلاَّ مَا تَحْكِي اَقْوَى اَكْثَرْ فَرْجَا مَنّْهَا ضْحَاتْ لَوْشَا مَحْرُومَا

غَدَّرْ كَاسِي هَاتْ نُوبْتِي يَاسَقِي وَسْقِ اَلْبَهْيَا زِينَتْ نَقْطْ اَلْخَــــــــــالْ

لاَ تَغْفَلْ عَنْ رَايَتْ اَلنّْصَرْ مَصْبَاحْ اَلْوَلْعَاتْ وَلْفِي هَشُّومَا

القسم الثاني

وَكًَضْ لَلصَّفْرَا اَبْطَالْهَا وَاشْ اَمْنْ اَمْنَامْ اِيزْهَا لْمَنْ زَرُوهْ اَبْلُوصَالْ

كُبّْ اُدَوَّرْ طَاسْتْ اَلْخْمَرْ فَاجِي فَاجِي عْلَى اَلْقْلُوبْ اَلْمَكْلُومَا

لاَ لَدَّا مَنْ دُونْ اَلنّْسَــــا جَعْلْ اللهْ اَكْلاَمْهُمْ يَسْرِ فَلْقَلْبْ اَمْصَــــــــالْ

مَنْ لاَ يَهْوَاهُمْ يَنْعْدَرْ عَايَشْ وَمْعِيشْتُ مْعِيشَا مَدْمُومَا

طُفْ عْلَى اَلْحَضْرَا بْكَسْهَــــــــا شَمَّرْ دِيلَكْ يَانْدِيمْ رَاقَبْ لِيلَكْ مَزَالْ

لِيلَتْ لُوصَالْ لِيلَتْ اَلسّْهَرْ بَكًْرَايَحْهَا اَلْنَاسْ لَهْوَى مَعْلُومَا

شُفْ اَبْنَاتْ اَلْحَيّْ كَاكْوَاكَبْ تَخْطَفْ ضَيّْ اَلْبْصَارْ بَمْحَاسَنْهَا وَجْمَالْ

حُزْ اَحْبِيبَكْ حُزّْتْ الصّْدَرْ حُوزَتْ لَكْرَامْ لِيلْتْ تَمْسَا مَكْرُومَا

غَدَّرْ كَاسِي هَاتْ نُوبْتِي يَاسَقِي وَسْقِ اَلْبَهْيَا زِينَتْ نَقْطْ اَلْخَــــــــــالْ

لاَ تَغْفَلْ عَنْ رَايَتْ اَلنّْصَرْ مَصْبَاحْ اَلْوَلْعَاتْ وَلْفِي هَشُّومَا

القسم الثالث

لاَبَعْدْ اَلسَّلْوَا هْنَا وَلاَبَعْدْ اَلزِّينْ فْرَاحْ فَرْحْتُ مَا يَفْدِيهَا مَـــــــــــالْ

بِهْ الْعَقْلْ اِغِيبْ وِيحْضَرْ وَاَلْقَلْبْ يْبُوحْ بَلْسْرَارْ اَلْمَكْتُومَا

خَضْعْ اَلْطَاعَتْهُمْ يَالسَّاقِي وَالْغَالَبْ لِهْ مَا طْلَبْ قَالْتْ نَاسْ الْحَــــالْ

بِهَا غُلْبْ اَرْجَالْهَا قْهَرْ تَظْلَمْ وِيلاَ اَشْكَاتْ تَرْجَعْ مَظْلُومَا

صَارْ اَلسَّاقِي بَلْهْوَ يْهَادِي حَتَّى وَلاَّتْ كَاتْنَادِي بَلْسَانْ الْحَـــــــــالْ

طَارْ اَحْيَاهَا مَا بْقَا وْقَرْ تَرْقَصْ وَتْشِيرْ بَلْكْمَامْ اَلْمَرْكَُومَا

كُلّْ اَوْنِيسْ مْعَ وْنِيسْتُ مَبْشُورِينْ اَمْخَمّْرِينْ عَزّْ اُرَفْعَا وَكْمَــــــالْ

لاَهَجْرَا لاَتِيهْ لاَنْفَرْ لاَقَلْبْ اَنْكِيدْ لاَجْوَارَحْ مَهْمُومَا

غَدَّرْ كَاسِي هَاتْ نُوبْتِي يَاسَقِي وَسْقِ اَلْبَهْيَا زِينَتْ نَقْطْ اَلْخَــــــــــالْ

لاَ تَغْفَلْ عَنْ رَايَتْ اَلنّْصَرْ مَصْبَاحْ اَلْوَلْعَاتْ وَلْفِي هَشُّومَا

القسم الرابع

كُبّْ اُزِيدْ مْلاَ وُهَاكْ وَرَا يَسَاقِي مَنْ امْدَامْنَا لاَ تَصْحَبْ طَمْطَـــــالْ

رَاحْ الِّيلْ وُعَلّْمْ الْفْجَرْ وَنْظَرْ لَعْسَاكَرْ الدّْحَامَسْ مَهْزُومَا

صَبْحْ اصْبَاحْ انْهَارْنَا وُجَدّْدْنَا لِهْ اسْرُورْ مَالْهَا عَلْ لُوْصَافْ امْثَالْ

لِيسْ اغْنَمْهَا قِيسْ فَلْعْمَرْ فَزْنَا وَسْطَابْنَا افْرَايَجْ مَنْغُومَا

نَادَانَا طِيرْ الَفْرَاقْ بَلْعَزْمْ يْنَادِي مَا بْقَا امْكًـــــامْ الرَّاحَلْ يَحْتَـــــالْ

وَدْمُوعْ الَعُشَّاقْ تَنْهْمَرْ صَبْرِ عَنْهُم كَنْ صَبْرْ الْمَفْطُومَا

وَدَّعْتْ السَّاقِي وُسَارْ وَالْقَوْمْ اتْكَايْدْ فِي جْرَاحْ سِيفْ الْبِينْ الْقَتَّــالْ

رَاحُ كَغُزْلاَنْ لَلْوَكَرْ كُلّْ اخْلِيلاَ مْشَاتْ كًبَّلْتْ الْحُومَا

غَدَّرْ كَاسِي هَاتْ نُوبْتِي يَاسَقِي وَسْقِ اَلْبَهْيَا زِينَتْ نَقْطْ اَلْخَـــــــالْ

لاَ تَغْفَلْ عَنْ رَايَتْ اَلنّْصَرْ مَصْبَاحْ اَلْوَلْعَاتْ وَلْفِي هَشُّومَا

القسم الخامس

الجِّيلاَلِي مَا دْخَلْتْ عُمْرِ لَشْبُوكْ وُلاَ قْبَحْتْ بَقْبَاحْتْ هَلْ لَسْفَـــــــالْ

صَحّْ الْقَوْلْ اِعِيدْ الْخْبَرْ وَقْلُوبْ الْخِيرْ لَسّْعَادَ مَلْهُومَا

وَالْجَاهَلْ يَكْفِيهْ غَلّْ جَهْلُ وَالْجَاحَدْ لَجّْحِيمْ وَالْحَاسَدْ لِيسْ يْنَـــــــــالْ

صُنْعْ اللهْ الْمَالَكْ الْكْبَرْ مَنْ وَدَّعْهَا كْمَا النّْسَامْ الْمَنْسُومَا

وَنْهَايْتْ لَكْلاَمْ قَالْ عَاشَقْ لَرْيَــــــــــامْ اَلاَّ يْلُ فْعَشْقْ اهْوَاهُمْ ابْدَالْ

مَنْ صُغْرِ وَنَا عْلَى السّْقَرْ خِيلِي وَخْيُولْهُمْ دَِايَمْ مَلْجُومَا

وَسْلاَمْ الْمُولَى عْلَى الْشْرَافْ اُطَلْبَا وَعْدَادْ كُلّْ مَا خَايَلْ كَلّْ اخْيَالْ

وَمَا فَاحْ الْوَرْدْ وَالزّْهَرْ مَا دَامْ السَّرْ فَلْجْبَاحْ الْمَنْعُومَا

غَدَّرْ كَاسِي هَاتْ نُوبْتِي يَاسَقِي وَسْقِ اَلْبَهْيَا زِينَتْ نَقْطْ اَلْخَـــــــالْ

لاَ تَغْفَلْ عَنْ رَايَتْ اَلنّْصَرْ مَصْبَاحْ اَلْوَلْعَاتْ وَلْفِي هَشُّومَا

تمت القصيدة

Pas encore de commentaires.

Laisser un commentaire

MUSIC EXCLUSIVE |
thbdwarp |
CORONER COLLECTION |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | read and heard
| Miouzik 60 et 70
| les humains entre eux